Y Cefndir i'r Ŵyl

Mae'r Ŵyl Ddarganfod yn ymwneud ag ymchwilio sut y gallai dyfodol gwell edrych - ar gyfer unigolion, cymunedau a'n planed. Mae'r Ŵyl wedi'i dylunio i gysylltu pobl o bob rhan o'r DU trwy drafodaethau bywiog, arddangosiadau llawn hwyl a storïau ysbrydolgar sy'n ymwneud â phynciau o newid yn yr hinsawdd a diogelwch bwyd i gymunedau cynhwysol, llesiant, cydnerthedd a llawer mwy!

Huge thanks go to all of the fantastic individuals and organisations who have contributed to the Festival and helped make it a reality. The Festival of Discovery is brought to you by the Eden Project and made possible by The National Lottery. Here’s a little more about us.

A ninnau wedi'n lleoli yng Nghernyw, mae Eden Project yn atyniad i ymwelwyr, gardd fyd-eang, elusen addysgol a menter gymdeithasol i gyd yn yr un lle. Yn Eden, rydym yn creu gerddi, arddangosfeydd, gwaith celf, profiadau a phrosiectau sy'n ymchwilio i sut y gall pobl weithio gyda'i gilydd a gyda natur tuag at ddyfodol gwell. Rydym wedi'n hysbrydoli gan y gred bod gan bobl allu llwyr i newid pethau er gwell, a thrwy greu Eden, rydym wedi dysgu beth gall cywreindeb, dyfeisgarwch, gobaith a phenderfyndod ei wneud

Rydym yn dod â'r Ŵyl Ddarganfod atoch chi fel rhan o'n gweledigaeth o gymdeithas sy'n llawn cymunedau hapusach ac iachach lle mae pobl yn nabod ei gilydd ac mae cymdogaethau'n ffynnu. 

Ni yw'r tîm y tu ôl i Y Cinio Mawr, y Diwrnod Diolchgarwch mwyaf i gymdogion a chymunedau ar draws y Deyrnas Unedig ym mis Mehefin, ac rydym yn annog pobl i ddysgu, rhannu a chysylltu trwy gydol y flwyddyn trwy ein rhwydwaith Deyrnas Unedig gyfan, digwyddiadau ar-lein ac oddi ar-lein a'n Gwersylloedd Cymunedol.

Gallwch weld mwy o wybodaeth am Gymunedau Eden Project yma.

Mae'r Ŵyl Ddarganfod yn bosib diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ariannwr gweithgarwch cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Rydym yn angerddol dros ariannu syniadau gwych sy'n bwysig i gymunedau ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Wrth wraidd popeth a wnawn rydym o'r gred pan fydd pobl yn arwain, mae cymunedau'n ffynnu.